-

- (https://fashion.azyya.com/index.php)
-   (https://fashion.azyya.com/107)
-   -   {... (https://fashion.azyya.com/308668.html)

2020 12-12-2011 12:38 PM

{...
 
http://up.z7mh.com/upfiles/agq42490.gif


..[ ڪ ] .. | |


/:/:/:


ܪ ܑ (u)


/:/::/::


* !!.. .. .. . .


/::/::/

.. : !.. ><


:/:/:::/:


ﯾﮱ ̲̲ ۅ̲̲ ̲̲̲̃Ȫ̲=(


::/::/::


ٱ ʐ Ӑ .. Ȑ .. :$


:/:::/::


! , ! =)

"::/::/:


ڳ ˛ ! Ӑ ~ ﭑ ﭑ ﭑ ' ۆ ' | ѐ <--


:/::/::

Ȫ ! : ﯾ /

:/::/:


ۆ ̲ . . ﭑ̲ ..ﭑ̲̲ ʪ 㐐̭͠


:/::/::


ڷۈ :☇ ﭠ ڷ ! . . ﭠڷ ڷ ' ۈ ۈ .. ۈ ړ . . . ۈڷ ~(u)


::/::/::


..


:/::/::... ~ .. = -:/::/::..... .............. !


:/::/::


ڪ .. ڪ.. [ ] ..|~ ڪ ..


:/::/::/


Ȑ .. ..: ..


:/::/::


.. . . /~ ~ .. ~


ڷۂ . . ڷ ڷڜڜۂ ڷ ! a

/:/:/:/:/:●ღ () ܫ() ●ღ (


:/":/

. [ ] ڪ .. | ~(f):$


:/:/:


[ ]

//:/:/:/:/:

""

:/:/:

ۈ ( ) ..


:/:/:/: ( ♥ /


:/:/:/:/:

:/:/:


ۧ ڪ " " ! ڪ . . [ ] ۧ


/:/:/:/:


. . .


:/:/://:


ﯙ ﮱ ٲٳﮂ ﮱ ﮱ ﯙ ﯛﯛ ﮘ ٲٳ | ﮂ ڰ


/:/:/:


​​​​​​ ﭠڒ ۆ ..! ​​​​​​​̶̲̮ ̲ ̲̲̲ &iquest;̶̠ ̮ ̉ :  ﭑ ﯾ̉ ̝̉ ۆﯾ̲̉ &iquest;̶̠. . .


:/:/:


..! ♥!


/:/::/


..! ♥ ! .. ♥ !


/:/:/:/:

/:/:/:/:

:/:/:/:/:


, .......... ( ) .! : .......... (


:/:/:/:


,


::/:/:://


! : [


:/:/:/:/:


ѐ , ʐ : , ( ʐ


//:/://::///


ʍ܍ /


:/:/::/


.. .. ... ,, : :


:/:/:: ߐ ☇ ߐ' . . ┃


:/:/::


..♥! ! ♥ !


:/:/::! ":/:/::/


* [ ]


:/:/:


! " ! !


::/:/:/:: :


:/:/:/:/:::

::/:/::/, , ٺ . . ٺ ﯾ ۆ ! ;$(l):$


:/:/://:..♥♥


:/:/:/::, 1


":":":"::"ڷ ڛٺ ڷۆۆ ۆڷ ڷ ڷۆ ڷڪڪڪۆ ۆ ڷ ڷۆ ۆڛ ۆ ڷ ۆ


::/::/:


.. !! ♥ ! ! ♥ !


:/://:::/:: ͐ . . ۆ . . ͐:/:/:://::


!! `` `:/::ۈۈ . . ۈ .....:/:/::/:ٰטּ ٺ , בִۋ ٰڤڦ ٺڜ ڪڶٰ || ڶ:/::/::ڪڶ : ٰ ڜٺ ڲ ڦڶ ڶ , ٺ ڪٰ ڊ ڦ/:/:/:/:/:פȐ .. ۆۆ " ۆ" ۆ ۆڜ:":":":":"

[ ] ۉٱ [ ]:/:/::/


ڪ [ ] ڪ:/:/:/:

ڪ ( ڪ ) ڪ! ""ڪ " !


//////.. .. ..

:/:/:/:/


:/:/:

\ ~ <~ [ ] , ! =) .. ..." " ! | ,,

:/:/:/:


3-| {} . . {. . . . 3 3 {} . . {. . . .3 {} .. {. .

:/:/:/:/:


{ Ȑ ... ● ● ڐ

/:/:/:://


" " ۆ " ǐ " /


:/:/:/:


!! ! !! !! ♥ !!

:":":":", [ ]


:/:/:/:

. . . . ۈڪ ڪ ﭑ̲̲ٓ >>


:/:/:/:


( ) ! [ ] 3

:/:/:/:

! .. ..! .. ..! .. ♥ !

:/:/:/:​​​​​​​​​​​​​ ↓ [ ̶̶̶̲̉̉̉ﭑ ] ۆٱ ̶̄ ̭͠ړ ʐړ ̉ٱ


:/:/:/


̭̭̭͠͠͠ / ﯾړ


:/:/:/:/::


. ʐ [ ] ! /

:/:/:/


ړٺ ˛ ٺ . . ۆ ړٺ ﭠﯾ ﭠړ ړݪ


:/:/:/::/:.. ( ) ..!


:/:/:/:/ ,


/:/:/:/:


:


////


. " " . ' ~ ! << =(

///


, - ()-

:/:/:/::/


ۈ [ ﭠ ] ۈ .. ... ┃ ª

:/:/::/:! ..


:/:/:/:/:̉ ' ٱ ﯾۆ:/:/::/:/:/::/:/:/:/


, ! ,


:/:/://:/:/:/:/:/:/:

*ﮱ ﮱ ﮱ ﮱ !!


:/:/:/:/::/:/:/:/

.. ! ..... . . [ . . " " . . [ ..... . . : " ...

::/:/:/::://:/:/


ۆ ۆۆ ڳ :$ ۆ

::"":":":":":":


ﭑ : ˇ ۆ ۆ ! ☇ ʪ ﭑ<3/


::":":":":":":


= |' . . ! - / . . . !

::/:/:/::/:/:/


ٺ ۆ ! . . . . . ۆ " " ۆ ٺ ڳ ! ۆ . . . . " "

/::://:/:/://:/:/:/:/:


! Ӓ ! ! Ȑ ʐ ] ]

//:/://::/:/:/


- ..Ȑ ! . . . . . . .. [ ] !!


://:/::/:///. . . . ..... .........


:/:///:::/:/:/::


, . .

:/::/::/:/


, , ♥ !


/:///


.. , ♥ !

////̉ ﭠ .. ۆﭠ : [ﯾ ] . . ۆ : << ...


http://up.z7mh.com/upfiles/qzk42490.gif

12-12-2011 05:56 PM

: {...
 ށﮀﯠﯡށ 12-12-2011 08:25 PM

: {...
 


12-13-2011 12:57 AM

: {...
 

@ 12-13-2011 02:24 AM

: {...
 
http://www.al-7up.com/vb/imgcache/2/69541love.gif


04:47 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0