-

- (https://fashion.azyya.com/index.php)
-   , (https://fashion.azyya.com/130)
-   -   2013 , - (https://fashion.azyya.com/397306.html)

| 01-10-2013 03:39 PM

2013 , -
 
2013 , - 2012 ,broadcast broadcast , 2013 , 2013 , 2013 , 2013 ,ʘ ﯾ . .
♡ !
Ә $''
ﯾ 


..


​​​​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​- ​​​​​​​​​​​ٱ ʐ ۆ
Ъ ﭑ
ۆۆ
ۆ ﭑٱٱ ۆ
[ ]
Ӑ Ӑ
ٱ
ٱ
ٱ ﭑʪ ﭑڪ 


..ﯾ ﯾϪ
ﯾ / ﯾ
. . ﯾ ♡'


..
​​ '( !
ٺ

ٺ
♡̷


..


ٺۓ ..
; ۃ
+

: ڳڳ !!
٪ ..; ; ♡
, ,
/ ..


..​​​​​​
'$

= '( ..


​ ۆ :
ڕ ڕڳ
ۆ ڕ
ۆ ڕ ڕۆ ڳ ♡..ٱ ﯾ
ٱʪ ﯾ ٱ ﯾ
ٱ = ♥
! ﻼ . . ! ♥ - !


..


ʐ ͐


...
. .

... ... А !

...ʐ ªٓ

ᐐ </3|
..ﭑ̲ۆ ۈ ﭑª ۈ ' ﭑﯙٻ ڒﭑ ﭑ ﯾ ﭑ..!!! ^ :"
..

ڳ ڳ : ڳ [ ڳ ] +

..
!!

..
..

. ע ʐ ڤ ..3-| ۈע ʐ ڤ .. .. ۈٱ ѐ ѐ

..

̶ ̴​​​ :
̵̄ ۈ
̄ ..♥
ۈٺ ̵̄ ̶̄ٺ
ۈ ̄
..
​​ ۆ 
. .
​ۇ " Ϫ "
ۇ ډ . .
​ۇ " "

ۇ Ð !

ٺ '↓
[ . ]
..̴̉ ٺٺ : ) Ȑ : ﯾ / ̉ ♥
..
ﭠ̲ ̮
ﯾ ۆ
[ ﯾ ] 
ﯾ ۆڪ̌
̲ۆ̲̌.!
~

[̶[]̶
٭ˇ
 ˛˛
┐ ↓


ﯾ ﯙﯙﯾ
#̶̶̲ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠ ̴̶͠ ̴̶̴̶͠͠#̶̶̲
+
♠☇В̲̲̄c̛͠@.

- ..
/ !
- [ .. '
-̴̵-̴̵-̴̵-̴̵-̴

+
♠☇В̲̲̄c̛͠@.


ǐ


ۈ : ) ♥


̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶.@.# ̶̶̶̲̲̲


+


♡̷̷̷̷̷̷̷♡̷̷̷̷̷̷̷
: ..
!
..
@'
ݐ $'
: ) !(=|

+٭
. . `

..
ٺ
:
ٺ ' !!

__̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲_̲+
/
ٱ
( )


+
. .
\'/+[ ?!
? .?')
. .


+

. . .
̯͡ڵ ..
..
. . ( ) ...
: . .
...... ..
...
. . . ۅ ...
[ ] ...
...
ܐ . .
..+

-'
!
*
.!
+


ט
.. .. !


..
[ : ! ]


.. ..

+ﯾ ̉ٺ
̉ ڳ ̉ﯾ
ۈۆ ﯾ̨ ۈ ﯾ̨ٓ
ﮘۆﭠ </3


+


ﮘΙ ۆ Ιﮘ Ι
ﯾ֘ ۆΙۆ ﯾ </3+

ﭑ ﭑ ۆ
ﭑ ﭠ


+
̴ .. 3-|

ﯾ : [ ﯾ ٱٓ ](n)
̴ ﯾﯾ '
ﯾϪٓ 3-|


+ﭠ ..
Ð

ﯾﯾ
[ ]
ʪ </3+

+>

.. :|
[ ﯾۆ ۆﭬ ] .. ̝̚
ۆ ﭴړܘ ...!!
ﯾﭬѐۆۆ </3
+
+>
✗ ┋ ﯾۆ ̮̝̚ :|

ۆﯾۆ ۆ [ ﭬ ] <\3
/

ۆۆ .. ( )
ۆ . . .
+ ( )
ۆﯾ
ۆ ι '
ﯾ ﯾ 
+

+; /
ۈ !
..
ۈ '@
ۈ
ۈ ۈ '$
ۈ ♡♡♡♡!+( ) ! ۆ Ȑ ۆ ٺۆ : [ ]
.. ♡ ٺ ..
.. .. ۆ ٺ ۆ ٺ ;
( ۆ ۆѐ / ! </3


+/ ..
!
..
!
+# !
$;
[  ]#


;:$X_X>:/++
ﯾڳ ڕ ۆ ﯾڳ
ۆ ۆ ﯾڕ ۆ ۆ ۆ
ﯾ ﯾڳ
ۆ ۆ
+
..
:
..
/


..
' :
♡̷̷̷'!


+


?? ͒
( ) .!

͒ ( ) .!


( )
+ʐ ۈ͐ ʐ
ѐ ~`

ʐ
Ȑ ~`

ۈ ʐ ۈ ۈ
ۈ ʐ ѐ ~

+

̶ﯙ ﯾ /̵ ιﯾﯙ ﯙ.`
ﯙ ̵ι ﯾﯙ̲ ﯾ.̐

+ۆ ̄
Ȑ А
ۆ
̄ۆ ♡̷̷̷̷̷̷̷*!+

ﭑ̵̵̵ ﭑ ﭑ ﯾ̃ۆ
̵̵̵̃ ̵̵̵ ﭑ ﯾ̃
+
Ι ﯾΙ ﯾ ﯾۆ ۆ ﯾۆ
Ι ۆ Ι Ι ۆ ۆۆۂ</3+

..
[ \\\"ω\\\" ] !!
.. \\\'
: ) :


+


̲ :
ۆ '
.. ٱ ..
ۉ ..
ۆ ۆ ̄ </3

+
: (
̉ : ..
/
ۆ ʐ </3 !

+


ٱ .
̉ ڳ
[ ]
+
+

..
..

ٱ..ٱ
ٱ

+


~
ۅ ٱ ~
~
~
+

ۆ ۆ ۆ ۆǪ
ۆ ۆ ݘ ۆ
ު ۆ ۆ Ǫ
ۆԐۆ


+

: ')
- ު
- '$
ѐ ' =+
: : @ !
/ ..
-
'$

: @ !
/ ..
-
'$


+

..
..
-

.. !
: /

:
♡'
: ..
!

..+
ﮱ ٺ ۆ ۆ (y)
ڪ ۆٺ ٺ
̯͡ (y)O
ۆ ٺ ﮱ ٺﮱ ٺ.:p
:eek:

Sarah hazza 01-11-2013 03:58 PM

2013 , -
 
ᡡ :sddhgh::11_1_212[1]::11_1_209[1]:

| 01-11-2013 09:57 PM

: 2013 , -
 

Princess Rama 05-27-2013 01:57 PM

: 2013 , -
 
999999

07-20-2013 03:27 PM

: 2013 , -
 


01:45 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0