,


  - > > >
 2013    2013    makeup
ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ& ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ& 
03-04-2012, 06:51 AM   #1

:: ::

: 179970
: Dec 2011
: 131 
: 0

ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ&


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ&

#:-

   #:- .̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐. ̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐[=D=D].̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐. ̷̷̸̷̐

.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐. ̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐[=D=D].̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐.̷̷̸̷̐. ̷̷̸̷̐
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♥ ({}) 10 . . () : ♥


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|| ݐ ٺ ̲ >=) ̲ ϐ ̲ ̲ ̲ .. ۆ ̲ ۆ ̲ ۆ ̲ =)) ̲ ̲ ̲̲ =))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻭﺡ ﻧﺒﺮﻱ ﺃﻗﻼﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﻟﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺤﺼﺔ .. ﺑﺲ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﺴﻮﻟﻒ =))~ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻳﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ=))X_X:'(=))
..ﻫﮩﮩﮩﮧﮩﮩﮩ(=)) )ﮩﮩﮩﮩﮧﮩٱٱٱﻱ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Όυυт ' :) :'( " At home "


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:(:(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ♥   ({})

:(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:| :]
https://up.bentvip.com/up/20090405200626.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺍﺫﺍ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺟﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺰﺍﻭﻳﺔ :|:O ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻭﺭﺁﻫﻢ :Dﻳﻤﻘﻦ.ﺟﻠﻜﺴﻲ . ﻳﻤﻘﻦ.ﻋﺴﻜﺮﻳﻢ =Dﮬﮥﮭﮥﮫﮥﮭﮥ. @.ﮬﮥﮭﮥﮫﮥﮭﮥ= ))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ۆ ﻋ̲ ۆ ﺻ̲ ٓ ({})


 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ﭑ ٱ =)


  . .  () :


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺻ ﺣј ﺷﮬﮬ ﻧﺳ :(


  ♥  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.. :D.
:&.
.. >=)
X_X ^
=)) =D =)) *nerd* Hhhhhhhhhhhhhhhh..( =)) )ٱٱٱ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*nerd* ! ( ) : ۆ ... ^ : ☇= )):'(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
X_X :)!! ˛ =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ۆ :
. .^~~~~~~~~~~~~~~~~~


 ݐ ٺ ̲ >=)  ̲ ϐ

ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲ﮪ̲_̄̄̄̄_̄̄_̄̄̄̄̄̄̄_̄̄̄̄_ ̄̄_̄̄̄̄̄_̄̄_̄̄̄̄_̄̄̄̄̄_̄̄ﮪ̲ﮪ̲ﮪ ̲ﮪ̲

~~~~~~~~~~~~~~~~;
{..(=)))ٱٱٱ.. }


~~~~~~~~~~~~~~~~
.. ( ..


~~~~~~~~~~~~~~~
'$  ! ^ >>> Ȫ ! ̲̲̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̲̲̲̲̲̲̲


~~~~~~~~~~~~~~
:
[ ] ! ^ ﻟﻟ 3-|=D*beer*
=D~~~~~~~~~~~~~~~~
:
! !!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


̲ ̲ ̲ .. ۆ ̲ ۆ ̲


~~~~~~~~~~~~~~~~~~[ ̄ﻟ :| ] ̄ﻟ X_X !
̄ﻟ :$ !
̄ﻟ #:-s !
=Dﮪ̲ﮪ̲[ ﺂ̲ﻟ̲ ]ﮪ̲ﮪ̲~~~~~~~~~~~~~~~~~
:( X_x
:> :P

~~~~~~~~~~~~~~~~~*nerd*


:
:
:
!
~~~~~~~~~~~~~~~~ﺂﻟ̨ﻟ̨


:


^
( =)) )ٱ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ٱ ﻟ̲
ﻣﻥ̴ - ۈ ¿̶̠
~~~~~~~~~~~~~~~~~
:
! !

~~~~~~~~~~~~~~~~~

:/ :- WooW , look at the monkey .. He's sleeping *_* :-


~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ۆ


ۆ ̲ =)) ̲ ̲ ̲̲ =))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;;)X_X !! ڳ :| ﯾﯾ:|</3 ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﺈ̷̃ﯾ̭̃ﮱ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=) ♥ .. ٱ ﮱ = >>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:- ١- ٢- ٣- ٤-


~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:'(
:p

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻭﺡ ﻧﺒﺮﻱ ﺃﻗﻼﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪ

ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﮬ̲̌ﺂ̣̐ﺂ̲ﺂ̣̐ﺂ̲ﺂ̣̐ﺂ̲ﺂ̣̐ ﺂ̲ﺂ̣̐ﺂ̲ﺂ̣̐ﺂ̲
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ڱۆ ﭔﯙﻡ ڱ


ѿ! ƗƗɐƗƗɐ...ƗƗɐƗƗɐ...ƗƗɐƗƗɐ^

X_X
:|</3[ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅ﮭ̲̅]-☇


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!


... ... .. :|
:
[ ] :|
ﺣﺑﯾﺑﯾ ♥^
=d ٱﮱ
̃̃̃̃̃̃̃̃ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ̲ﺂ ̲ﺂ̲


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ٺ ﺂ ﺂ
ﯾ̝̌ﻣ̲̣̐ﻗ̷̮̃ :O
... ﯾ̝̌ﻣ̲̣̐ﻗ̷̮̃ﻥ̴̷̮ :O
ﯾ̝̌ﻣ̲̣̐ﻗ̷̮̃ﻥ̴̷̮ :O
ﯾ̝̌ﻣ̲̣̐ﻗ̷̮̃ﻥ̴̷̮ :O
.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ѐ ٱڵ ٱڵ ۅ


ﺍﻟﺰﺑﺎﻟﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺤﺼﺔ .. ﺑﺲ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﺴﻮﻟﻒ =))~ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻳﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ=))X_X:'(=)) ..ﻫﮩﮩﮩﮧﮩﮩﮩ(=))


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ۃﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶ ̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ۃﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ۃ
<< < :(
ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ۃﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶ ̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ۃﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ۃ
:(
:>!!
{~.. 3 ..}~


 
03-04-2012, 07:53 AM   #2

happy face


: ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲@


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ& 
03-04-2012, 08:05 AM   #3


: ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲@


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ&


:>

 
03-04-2012, 08:28 AM   #4


: ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲@


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ&

x_x !! ˛ =))

 
03-04-2012, 10:49 PM   #5


: ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲@


ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ ﮬ̶̲ﮬ̶̲ﮬ&

:)

 

« | !!! »06:58 PM.

- - - - - -

 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0