,

  - > >
 2013        2013        makeup
ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~... ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~... 
03-20-2009, 02:27 PM   #1

: 32357
: Sep 2008
: 13,160 
: 0

 ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...


ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...

ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ
ڹ .. ۏٺ.ڪ ... ۏڹ ڸۏۏڹ ..
ۏٺڸ..ۏڹٺ ٺ ... ڸڹ ڸڸ ۏ ٺڸڪ ڸۏ ....
ڹ ڹ ڸڹڹ ...
ڸ ڸ ڸڸ ڸڪ
ۏ ڸڸ ..
ۏ ڸڹۏ ڸ
ۏ ڸٺٺ ۏڸ ڸ ڸ ...
ڸڸ
ۏڹ ڸۏ
ٺڹ ڸڸڸ ۏڸڹ ڸڸڸ ....
ۏٺ ڸۏ ڸ
ۏ ڸڹڹ ۏ ڸڸ
ڸڹڹ ۏڸ ڹڸ ٺ ...
ٺڹٺڸ ڹ ڸ
ٺ ڸڹ ۏڹ ڹ ڸٺ
ڸ ٺٺ ڹ ڸۏڸ
ۏڸ ڸۃ ڹ ڸ
ۏ ڸڸ ڸۏ
ڸڸ ڸ ڸۏڹ
ۏڸ ۏ ڸڹڹ
ۏ ڸٺ ڸڹ
ۏۏ ڸ ۏٺ ڸ
ۏڹ ٺٺ ٺ ڸڹ
ۏٺڹڸ ڸ
ۏڸ ڸڪ
" ڸ ڹ ڸڹڹ ڹ ڸ ڸ
ۏٺۏ ڸ ۏ ۏۏٺ
ڸ ڸ ڸڹڸ .!
ڸ ڸڹڹ ڸ ڹ ڸ
ۏ ۏ ڸۏ ڸ .!
ڹ ڸڪۏڹ ڸ
ڹ ۏ ڹ ۏ ٺڹ ..
ۏ ڸ ڸ ڹ
ڪ ڸ ڪ ڹ ڸ ...
ڸ ڸ ڹ ڹ ۏڹ
ۏڹڪ ۏٺڹ
ڸڹڸ ۏڹ ڸ ڸڹ
ۏڹٺڸ ۏڹٺ .!
ڸ ڹ ڹ
ٺۃ
ۏڹٺ ٺ ڸ ٺ ڸ ڸ
ۏڹ ۏڹ ڸۏۏ
ٺۃ
ۏۏٺ ڸ ڸڹ
ۏڹ ڸڹ ڪڸ ڸڹ
ۏڸڪڹ ڪ ڸ
ڸٺڹ
ڸ ڸ ۏڸ ڸڹ
ڸٺڹ ڹڪ ڸ ڹ
ڹڪ ڸڸ
ڸ ڸ ٺڸ ۏۏڹ ڹ ڸ
ۏڸ ڸ ٺۏڸ ڪڸٺ ڹ ڸٺ
ۏ ڸ
ڹڪ ڸڹ ۏ ڸڹ
ڸڸ ڸڸ ۏ ڸڹ
ۏ ٺ ۏ ٺ
ٺ ڸ ڸڹڹ ڸٺ ڸ ڸڸ
ۏڸ ۏ ڸ .!
ۏڹ ڸڹڹ ڸڹ ٺۏۏڹ
ۏۏڸ ڪڸٺ ڹ ۏ ...
ۏڸ ٺڸ ڹ
ۏڸڪڹ ڪڸٺ ٺڹ ۏ ...
ڸڹڹ ڸ
ڹ
ڸڹ ڸ ڸ ڸ ٺ
ۏڹ ۏڸ ٺ
ڸ ڸ ڸ
ۏ ڸڹ ڸ ڹ ٺ ڹڪ
ۏڹ ٺڸ ڸ ڸٺ ٺڪ
ڸٺ ڸ ٺ ڹ ٺ .!
ڹ ۏڹ ٺ ٺ ڸ ڸڪ
ۏڸ ٺڸڪ ڸ ٺ .!
ڸ ٺڹڸ ڸڹ ۏۏۃ
ۏڸ ٺ ڹ ٺڪ ڪ ٺ ٺڪ
ڸ ڸڹڹ ڸ ۏ ڸ ۏڸ ڪڸ ڸڹ ڸٺ
ڹ ڸڸ ۏڸ ڸڹ
ۏڸ ڹ ڹ ڸڹ ڹ ۏڸ ڹ ڹ ڸ
ڸ ڸٺڹ ڸڸ ٺ ۏڸڹڪ ۏ ڸڸ ۏڸڹ
ڸڸڪڸ
ڪ ڸ ڸ ۏڹ ڸ ڸڸ ڸڪ
ۏڸ ڹ ڸڸ ڸۏٺ ۏڹڪ ڹ ٺڹ ڸ

 
03-20-2009, 02:33 PM   #2


: ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...


ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...

..
...

 
03-20-2009, 02:42 PM   #3

janobiya_2009


: ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...


ڪڸٺ ٺ ڸڸ ڸ ڸڹ ]~...

wla kimate ljamal lwahid kaytjahlo ou kaychof ghir lachyaa akhadita ou kaylga fiha lada bas ha lada kasira b3akse taamol fjamal lkhalik ou lkayne li abda3o

 

« | »11:43 AM.

 
- - - - - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0